Piiloset

Yhteistyössä

  • Veikkaus
  • GolfResepti Travel
  • Viking Line
  • Hilton hotels and resorts
  • Piiloset
  • Opti+
  • Laakkonen
  • Golf Balance
  • Respecta

Aina voi oppia

Vanheneminen voi joskus harmittaa. Aidan tai kiven yli saattoi loikata helposti ilman ongelmia ja työpäivää saattoi vaivatta pidentää vaikka kuinka. Myös uuden oppiminen tapahtui silloin joskus kuin käden käänteessä, vaan onkohan se ihan niin?

Uuden oppiminen ei ole iästä kiinni. Tutkimusten mukaan varttuneet oppivat ehkä hitaammin, mutta oppiminen on pysyvämpää ja syvällisempää yhdistyen samalla elämänkokemuksiin ja elämänviisauteen. Nuorilla taas oppiminen tapahtuu nopeasti, ja yhdistyy helposti muuhun opittavaan tietoon, erityisesti silloin kun motivaatio on korkealla ja riittävä tuki oppimiselle on olemassa.”

Tuntuipa tosi hyvältä lukea ylle painettu, joka kannattaa lukea ihan uudelleen, sillä niin se on!

Golfissakin kannattaa oppia uusia asioita, kas kun sen minkä mahdollisesti lyönnin pituudessa ajan mittaan häviää, voi lähipelissä ja tarkkuudessa helposti voittaa. Eikä silloin ikä ole oikeastaan mikään tekijä, sillä jos ensin neljällä lyönnillä etenee puolikilometriä ja sitten neljällä putilla sohii reiän ohi, kirjataan korttiin luku 8. Kahdella putilla tuloksena on bogey. Se on kai ihan kelpo tulos, eikö?

”Utelias avoimuus johtaa kokeilemaan uusia asioita. Kaikkea ei tarvitse omaksua, mutta monia asioita voi kokeilla. Näistä avoin ihminen poimii elämäänsä pysyvämmin ne asiat ja näkökulmat, joihin hänellä syttyy omakohtainen kosketus.”

Ja oppia voi myös kaverin kanssa tai kaverin saada oppiessaan…

”Uuden oppiminen voi olla myös sosiaalinen kokemus. Erilaisissa harrastusryhmissä kohtaa ihmisiä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita, mutta myös ihmisiä joihin ei muuten pääsisi helposti tutustumaan. Harrastusryhmissä ollaan avoimia myös muiden kokemuksille, ja monesti kannustetaan ja rohkaistaan kokeilemaan uutta. Monet elämänikäiset ystävyyssuhteet ovatkin syntyneet tätä kautta.”

Tohditkos soittaa kaverille ja ehdottaa lähtöä rangelle golfopettajaa tapaamaan, kenties kiertämään jotain lähiseudun Par-3 kenttää, jotka ovat kerrassaan oivallisia golfin ”luokkahuoneita”?

Lähde ja lisätietoa: Mielenterveyttä voi vahvistaa - mielenterveysseura.fi